5 Mga bagay na Dapat Mong Malaman Tungkol sa Amoxicillin

5 Mga bagay na Dapat Mong Malaman Tungkol sa Amoxicillin
5 Mga bagay na Dapat Mong Malaman Tungkol sa Amoxicillin

Amoxicillin ay isang bersyon ng karaniwang antibyotiko, penisilin. Tinatrato nito ang mga impeksyon sa pamamagitan ng pagpatay ng bakterya at pagpigil sa bagong paglago. Tinatrato nito ang isang impeksiyon kabilang ang Lyme disease, typhoid fever, peptic ulcer disease at chlamydia infection sa mga buntis na kababaihan. Ito ay karaniwang inireseta para sa mga bata na nagdurusa sa mga impeksyon sa tainga. Ang amoxicillin ay magagamit lamang ng isang reseta mula sa iyong doktor.

Amoxicillin ay isang bersyon ng karaniwang antibyotiko, penisilin. Tinatrato nito ang mga impeksyon sa pamamagitan ng pagpatay ng bakterya at pagpigil sa bagong paglago. Tinatrato nito ang isang impeksiyon kabilang ang Lyme disease, typhoid fever, peptic ulcer disease at chlamydia infection sa mga buntis na kababaihan. Ito ay karaniwang inireseta para sa mga bata na nagdurusa sa mga impeksyon sa tainga. Ang amoxicillin ay magagamit lamang ng isang reseta mula sa iyong doktor.