5 Mga bagay na Kailangan Ninyong Malaman Tungkol sa Epekto ng Side Effects ng Pills ng Control ng Kapanganakan

5 Mga bagay na Kailangan Ninyong Malaman Tungkol sa Epekto ng Side Effects ng Pills ng Control ng Kapanganakan
5 Mga bagay na Kailangan Ninyong Malaman Tungkol sa mga Epekto ng Pagkontrol sa Kapanganakan

Ang uri ng birth control pill na iyong dadalhin ay makakaapekto sa uri ng mga side effect na iyong makaranas. Maraming mga kababaihan na gumagamit ng birth control pills ang gagamitin kung ano ang kilala bilang mga tabletas na kumbinasyon. Ang mga tabletas ng kumbinasyon ay gumagamit ng estrogen at progesterone upang itigil ang pagbubuntis mula sa nangyari. Ang mga side effect para sa mga uri ng tabletang ito ay kinabibilangan ng weight gain, pagduduwal, clots ng dugo, irregular period at moodiness. Ang iba pang mga kababaihan ay kumuha lamang ng progesterone na birth control pill, na tinatawag na mini pill. Para sa mini pill, ang mga epekto ay kinabibilangan ng pagkadismaya, pagtaas ng timbang, mga kramp at pagtigil ng panahon.

Video ng Araw

Ang uri ng birth control pill na iyong dadalhin ay makakaapekto sa uri ng mga side effect na iyong makaranas. Maraming mga kababaihan na gumagamit ng birth control pills ang gagamitin kung ano ang kilala bilang mga tabletas na kumbinasyon. Ang mga tabletas ng kumbinasyon ay gumagamit ng estrogen at progesterone upang itigil ang pagbubuntis mula sa nangyari. Ang mga side effect para sa mga uri ng tabletang ito ay kinabibilangan ng weight gain, pagduduwal, clots ng dugo, irregular period at moodiness. Ang iba pang mga kababaihan ay kumuha lamang ng progesterone na birth control pill, na tinatawag na mini pill. Para sa mini pill, ang mga epekto ay kinabibilangan ng pagkadismaya, pagtaas ng timbang, mga kramp at pagtigil ng panahon.