5 Bagay na Dapat Mong Malaman Tungkol sa Methocarbamol

5 Bagay na Dapat Mong Malaman Tungkol sa Methocarbamol
5 Bagay na Dapat Ninyong Malaman Tungkol sa Methocarbamol

Methocarbamol, o ang pangalan ng tatak na Robaxin, ay karaniwang inireseta pagkatapos ng isang pisikal na pinsala tulad ng isang pilay, strain o iba pang uri ng pinsala sa kalamnan. Nag-relaxes ang nasugatan na kalamnan, nagpapababa ng sakit ng kalamnan at spasms. Ang methocarbamol ay ginagamit kasama ng pahinga at pisikal na therapy upang gamutin ang pinsala. Dahil ito ay inireseta upang matulungan ang pagalingin ang nasugatan na mga kalamnan, ang methocarbamol ay kadalasang inireseta lamang para sa mga dalawa hanggang tatlong linggo, at sa pangkalahatan ay hindi sinadya upang madala sa mahabang panahon.

Methocarbamol, o ang pangalan ng tatak na Robaxin, ay kadalasang inireseta pagkatapos ng pisikal na pinsala tulad ng sprain, strain o iba pang uri ng pinsala sa kalamnan. Nag-relaxes ang nasugatan na kalamnan, nagpapababa ng sakit ng kalamnan at spasms. Ang methocarbamol ay ginagamit kasama ng pahinga at pisikal na therapy upang gamutin ang pinsala. Dahil ito ay inireseta upang matulungan ang pagalingin ang nasugatan na mga kalamnan, ang methocarbamol ay kadalasang inireseta lamang para sa mga dalawa hanggang tatlong linggo, at sa pangkalahatan ay hindi sinadya upang madala sa mahabang panahon.