Kinakailangan ang Certification na Turuan ang Yoga?

Kinakailangan ang Certification na Turuan ang Yoga?
Ay Kinakailangang Certification na Turuan ang Yoga?

Kung ikaw ay nanirahan sa malalim na kagubatan ng Bolivian at ang pinakamalapit na klinika ay hindi maaabot, ikaw ay pupunta sa banal na bayan upang gamutin ang iyong sakit. Kung nakatira ka sa New York City at gustong matuto ng yoga, hindi mo hihilingin sa babaeng nasa tabi ng pinto na itinuro ang kanyang sarili sa isang linggo na nakalipas mula sa isang DVD. Walang kasalukuyang batas na pumipigil sa sinuman sa pagtuturo ng yoga nang walang sertipiko, ngunit yoga ay isang disiplina na nagsasangkot ng potensyal na pinsala kung itinuturo ng isang tao na walang tamang mga kredensyal.

Video ng Araw

Kasaysayan

Sa 5,000 taon ng kasaysayan at karamihan sa mga ito ay walang dokumentado, hindi ito maaaring matukoy nang wasto kung ang sinaunang mga yogis ay may guro o tradisyon sa klase; o ang bawat tao para sa kanyang sarili? Ito ay hindi hanggang sa unang kalahati ng ika-20 siglo na ang ebidensya lumitaw upang magmungkahi na yoga paaralan kahit na umiiral. Ang Maharaja ng Mysore, India, ay nagtaguyod ng isang paaralan na pinangasiwaan ni Krishnamacharya, ang "ama" ng mga nangungunang yoga masters ng ika-20 siglo. B. K. S. Iyengar, Sri K. Pattabhis Jois, T. K. V. Desikachar, anak ng Krishnamacharya - lahat ng mga nangungunang ilaw ng yoga na ang mga turo ay nakakaimpluwensya sa yoga na iyong nararanasan ngayon. Ngunit hindi isa sa mga ito ang pinatunayan na alam natin ngayon.

Modern Masters

Ang mga yoga superstar ngayong araw ay maaaring sumubaybay sa kanilang mga lahi sa mga lumang Masters. Ang ilan ay nakapag-claim ng training at face time. Si Doug Swenson, isa sa mga guro at mga may-akda ng yoga sa Amerika, ay tinuruan ni Jois; habang si Erich Schiffmann, itinampok na guro sa DVD "Yoga Mind and Body" kasama ang artista na si Ali MacGraw, nag-aral sa Desikachar. Nagpunta si Swenson upang ibigay ang kanyang sariling pagsasanay sa guro na kinabibilangan ng accreditation pagkatapos ng matagumpay na pagkumpleto ng kurso. Ang parehong mga icon ay nakarehistro sa Yoga Alliance, isang organisasyon na ang layunin nito ay upang matiyak na ang ilang mga pamantayan ay nakamit sa buong bansa.

Ang Yoga Alliance

Walang kasalukuyang pederal na batas na namamahala sa pagtuturo sa yoga o sa sertipikasyon ng mga estudyante na gustong maging mga guro. Kinikilala na ang lahat ng kalayaang iyon ay maaaring magbukas ng mga pintuan na humahantong sa mga tanong ng kaligtasan at etika, ang Yoga Alliance ay nabuo mula sa dalawang di-nagtutubong organisasyon, Unity sa Yoga at Ad Hoc Yoga Alliance. Mula noong 1999, ang Yoga Alliance ay pinananatili ang isang pagpapatala ng mga guro na sumusunod sa minimum na pamantayan ng Yoga Alliance na kasama ang 200- at 500-oras na mga programang pagsasanay sa yoga guro. Ang pagpaparehistro ay hindi sapilitan. Ang yoga community ay nababahala pa rin sa pagpapayo ng anumang "namumunong" katawan na nagtatakda ng mga utos para sa kung ano talaga ang isang programa ng pag-unlad sa sarili.

Sertipikasyon

Ang tunay na sagot sa tanong ay ang kinakailangang sertipikasyon upang magturo ng yoga ay hindi. Maipapayo ba ito? Oo. Kung ang isang pinsala ay nangyayari sa panahon ng isang klase, hindi ka makatiyak na ang iyong maingat na nilinang bono ng tiwala sa iyong mag-aaral ay hindi lalabas sa bintana at bumalik sa anyo ng isang kaso.Ang Fitness at Wellness Insurance ay nag-aalok ng pananagutan at proteksyon sa ari-arian para sa mga guro ng yoga sa loob ng 15 taon. Bilang karagdagan sa insuring laban sa pinsala sa iyo o sa iyong mag-aaral, maaaring isama ng planong ito ang proteksyon laban sa mga kaso ng libelo, paninirang-puri at sekswal na pang-aabuso.

Pagsasaalang-alang

Ang isang sertipiko ng yoga pagtuturo ay hindi lamang inirerekumenda, ngunit nagbibigay din ito sa iyong mga estudyante ng katiyakan na naniniwala ka sa iyong disiplina at nais na ilagay sa oras upang patunayan na handa ka na magturo. Bilang karagdagan sa iyong mga kredensyal, ipinapayong magkaroon ng isang malakas na personal na kasanayan.